Polityka bezpieczeństwa

1. Administrator jest administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).

3. Dane osobowe zostały zgłoszone do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (nr księgi: 094328).

4. Dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych wyłącznie za ich wyraźną zgodą wyrażoną w formularzu rejestracyjnym.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują wszystkie dane podane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

6. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania ich: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także całkowitego usunięcia z bazy danych Administratora. Stosowne żądanie powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora: redakcja@poczytaj.to

7. Dane osobowe użytkownika nie będą przez Administratora udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Dane osobowe użytkownika będą udostępniane innym użytkownikom Serwisu tylko w zakresie określonym w ustawieniach prywatności podczas edycji danych profilu użytkownika.

9. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów prawa.

Twój wkład
WSPOMÓŻ SERWIS. PRZEKAŻ DOTACJĘ Jeżeli zależy Ci na polskiej literaturze i podoba Ci się nasz serwis, to co robimy i jak wspomagamy początkujących Autorów, zwracamy się do Ciebie z prośbą o dotację.
Serwis wymaga ciągłego rozwoju oraz opieki - zarówno nad bieżącym funkcjonowaniem systemu jak i nad jego użytkownikami. Ze względów finansowych nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom, realizować pomysły i plany. Rozwój technologiczny systemu jest koniecznością. To duży wysiłek osobowy, czasowy i finansowy. Dlatego jeszcze raz prosimy o bezpośrednie, finansowe wsparcie naszych działań.

Wszystkich darczyńców i sponsorów w sposób szczególny wyszczególnimy w naszym serwisie.

W sprawie dotacji prosimy o kontakt z administratorem systemu pisząc na adres: redakcja@poczytaj.to